Članstvo

Prednost članstva v Aktivu fotoreporterjev in fotografov

• Aktivno povezovanje fotoreporterjev, ki so člani različnih uredništev oziroma delujejo samostojno in nepovezano.
• Delovanje v smeri izboljšanja delovnih, socialnih in profesionalnih pogojev za delo fotoreporterjev in fotografov.
• Zaščita avtorskih pravic in pristop k sistemom kolektivnega uveljavljanja avtorskih pravic.
• Možnost poglabljanja strokovnega znanja in udeležbe na dogodkih ter izobraževalnih programih.
• Mednarodno sodelovanje s sorodnimi stanovskimi organizacijami po svetu.

Pogoji članstva

Člani Aktiva so fotoreporterji in fotografi, ki se v pretežni meri preživljajo z novinarsko oziroma dokumentarno fotografijo. V primeru dvoma se kandidate pozove, da izpolnjevanje tega pogoja dokažejo s predložitvijo svojih objav ali fotografskih del, na podlagi katerih o sprejemu v članstvo Aktiva odloča izvršilni odbor. Člani Aktiva so lahko tudi fotoreporterji, ki niso člani DNS.

Izjemoma so lahko člani Aktiva tudi strokovnjaki s področja fotografije, katerih članstvo potrdi izvršilni odbor.

Prijavnica

  Podatki o bivališču

  Splošna uredba o varstvu podatkov

  Dovoljujem obdelavo in hrambo osebnih podatkov, ki sem jih prostovoljno vnesel v prijavnico in dovoljujem, da mi Aktiv na naslov elektronske pošte občasno pošilja obvestila ali novice.

  Če član Aktiva ne bo več želel prejemati obvestil po elektronski pošti, lahko to sporoči na naslov: info@fotoaktiv.si

  Aktiv bo zbrane osebne podatke članov uporabljal izključno za vodenje evidence članov, za obveščanje članov o dejavnostih Aktiva in aktualnih novostih ter za statistične, marketinške in druge analize v zvezi z uporabo spletne strani aktiva, pri čemer bodo statistični podatki oziroma podatki analitike anonimizirani.

  Aktiv podatke, ki so vneseni v prijavnico, hrani, dokler je to potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani, po tem bodo trajno izbrisani ali anonimizirani, tako da določenega podatka ne bo več mogoče povezati z določeno osebo.