Ustanovitev Aktiva fotoreporterjev in fotografov

Danes je z javnim delovanjem pričel Aktiv fotoreporterjev in fotografov, ki deluje v okviru Društva novinarjev Slovenije. Neformalna skupina fotoreporterjev se je začela srečevati že konec preteklega leta, 28. 11. 2020 pa tudi uradno izvedla občni zbor aktiva in imenovala prvi izvršilni odbor, ki ga sestavljajo Uroš Hočevar, predsednik, Matjaž Rušt, namestnik predsednika, Katja Goljat, Bor Slana, Uroš Abram, Luka Dakskobler in Matej Povše (člani).

Povod za ustanovitev aktiva je bila ugotovitev, da fotoreporterji in fotografi nimajo telesa, ki bi v podobnih primerih, kot je bil napad na Boruta Živulovića, spregovorilo v njihovem imenu. V preteklosti je bilo že nekaj poskusov organiziranja, vendar pa potreba po cehovskem in interesnem povezovanju ostaja. Zato je ponovno vzniknila pobuda za povezovanje in združevanje fotoreporterjev in fotografov, tokrat v aktiv. Glavni cilj povezovanja je vzpostaviti organizacijo, ki bo stala za fotoreporterji in fotografi ter se borila za njihove pravice in interese. Razmere za delo so namreč vse slabše, poklic izginja, delo fotoreporterjev pa je popolnoma razvrednoteno.

Aktiv bo deloval v okviru društva novinarjev, ki bo nudil pravno formalen okvir delovanja. Članstvo v društvu je zaželjeno, ni pa pogoj za včlanitev v aktiv fotoreporterjev in fotografov. Prednosti članstva so:

Aktivno združevanje in povezovanje fotoreporterjev, ki so sicer člani različnih uredništev oziroma delujejo samostojno in nepovezani.
Delovanje za izboljšanje delovnih, socialnih in profesionalnih pogojev za delo fotoreporterjev in fotografov predvsem z opredelitvijo njihovih pravic in dolžnosti kot ponudnikov in odjemalcev storitev.
Zaščita avtorskih pravic in pristop k sistemom kolektivnega uveljavljanja avtorskih pravic.
Možnost poglabljanja strokovnega znanja in sodelovanje na izobraževalnih dogodkih s področja novinarske in dokumentarne fotografije.
Aktivno mednarodno sodelovanje s podobnimi organizacijami po svetu in drugimi ustanovami, ki se ukvarjajo z reportažno in dokumentarno fotografijo ali fotografijo nasploh.
Prvi dogodek, ki ga bosta društvo in aktiv organizirala 14. aprila 2021, bo delavnica o avtorskih pravicah, ki jo bo izvedla strokovnjakinja za to področje, odvetnica Urša Chitrakar. Vabilo na dogodek bomo objavili v prihodnjih dneh.

Vabljeni k včlanitvi v aktiv.